• VISC (tavaklase)

SC_VISI_Dziedasana_022 - Dziesmu svētki – R.Pauls “Tu esi”, “Dziedāt visai pasaulei” (22. stunda)

Starting ads was not possible. Turn off your AdBlocker and try again.