• VISC (tavaklase)

SC_VISI_Dziedasana_021 - Ceļā uz skolēnu dziesmu svētkiem! „Novij man, māmuliņa”: Zigmara Liepiņa mūzika, latviešu tautasdziesmas teksts (21. stunda)

Starting ads was not possible. Turn off your AdBlocker and try again.