• VISC (tavaklase)

SC_VISI_Dziedasana_031 - Dziesmu svētki: rotaļu un deju dziesmas no Imanta Mežaraupa latviešu tautasdziesmu cikla „Dod, Dieviņi, kalnā kāpti” (31. stunda)

Starting ads was not possible. Turn off your AdBlocker and try again.